woonvisie 2030

 

Rotterdam: aantrekkelijke woonstad voor iedereen

Wonen in Rotterdam

De woonvisie gaat over hoe Rotterdam zich positief kan blijven ontwikkelen als woonstad.

De stad aantrekkelijker maken om in te wonen. Daar werken we in Rotterdam hard aan. Dat doen we voor alle huidige bewoners, de oud-Rotterdammers die graag terugkeren en de toekomstige ontdekkers van de stad. Anders gezegd: voor iedereen die zich thuis voelt in Rotterdam.

Wonen in Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker. Meer en meer Rotterdammers zijn tevreden over het wonen in de stad, meer startende gezinnen besluiten te blijven en er is meer dan ooit belangstelling om naar Rotterdam (terug) te verhuizen. De Woonvisie Rotterdam gaat over hoe de stad zich positief kan blijven ontwikkelen als woonstad. Het college beschrijft de inhoud van de woonvisie op hoofdlijnen in een aantal vragen & antwoorden.

De woonvisie in het kort
De woonvisie is een vergezicht op Rotterdam als aantrekkelijke woonstad in 2030. De hoofdlijnen zijn groei, balans, kwaliteit - nu en in de toekomst - en de basis op orde.

In 2030:

  • Is er variatie in woningen. De diverse woningtypen passen bij de verscheidenheid van de bewoners en bij het karakter van de verschillende Rotterdamse wijken.
  • Zijn de woningen van goede kwaliteit en energiezuinig. Kwaliteit betekent ook dat de woningen aansluiten bij de uiteenlopende woonwensen van Rotterdammers en dat ze flexibel aangepast kunnen worden als de woonwensen in de toekomst wijzigen.
  • Is het aantal middeldure en dure woningen toegenomen. Rotterdammers kunnen hierdoor doorgroeien en hoeven niet langer voor een groter huis de stad uit te trekken.
  • Is het goed wonen in de stad. Ook voor de oudere Rotterdammer of de Rotterdammer die wat minder te besteden heeft.

Aanvullende informatie

Lees de volledige tekst van de Woonvisie Rotterdam: koers naar 2030, agenda tot 2020 vastgesteld in het college van B&W d.d. 1 maart 2016 (pdf, 1MB)

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken