vergunningen ambulante handel

 

Wanneer u op een markt handel wilt drijven, dan is er sprake van ambulante handel.

Marktvergunning
Om als ondernemer een marktplaats te bemachtigen op de Rotterdamse markt heeft u een marktvergunning nodig.

Snuffelmarkten en braderieŽn houden
Wanneer u een snuffelmarkt of een braderie wilt houden, moet u een vergunning voor het houden van een evenement aanvragen. Voor informatie over het aanvragen van een evenementvergunning kijkt u op de pagina evenementen (kleinschalig) organiseren in het centrumgebied.

Standplaatsvergunning
Een standplaatsvergunning geeft toestemming tot het innemen van een standplaats op of aan de openbare weg met een mobiele verkoopinrichting van waaruit goederen mogen worden verkocht.

Rotterdam
zie ook
ondernemen
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken