regionale economie blijft groeien

De Economische Verkenning schetst een tussenstand van de Rotterdamse economie 

15 maart 2017 | gemeente rotterdam | nieuwsbericht

De economie in regio Rijnmond blijft groeien. De werkgelegenheid in de regio neemt toe.

Twee jonge creatieve ondernemers staan in hun werkplaats met elkaar te praten.

Rotterdam telt steeds meer innovatieve bedrijven en ondernemershubs.

Ook ontstaan steeds meer nieuwe vacatures.

Meer innovatieve bedrijven en hubs
Rotterdam telt steeds meer innovatieve bedrijven en zogenoemde ondernemershubs; plekken waar ondernemen, vernieuwen en creativiteit op een laagdrempelige manier in elkaar grijpen. Initiatieven die innoverend ondernemen stimuleren en begeleiden, zoals het Erasmus Centre for Entrepeneurship, Cambridge Innovation Centre en Port XL spelen een belangrijke aanjagende rol.

Jongeren steeds hoger opgeleid
Jongeren – die een belangrijk aandeel hebben in het in beweging houden van de economie— zijn steeds hoger opgeleid. Voor hen is Rotterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats. De positie van middelbaar- en laagopgeleiden op de arbeidsmarkt verdient tegelijkertijd nog extra aandacht. Vooral in de dienstverlenende bedrijfstakken ligt veel ruimte voor extra werkgelegenheid. Een voorbeeld hiervan is de groeiende toeristenindustrie in de stad.

Bekijk de video op Vimeo

Vruchtbare bodem voor next economy
Bedrijvigheid, goede ondernemersvoorzieningen en aantrekkelijke woonwijken; Rotterdam kent een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling richting de economie van de toekomst. Die vruchtbare bodem bestaat bijvoorbeeld uit wijken waar steeds meer (startende) zzp’ers in industriŽle sectoren (de nieuwe maakindustrie) neerstrijken.

Aantrekkelijke vestigingsplaatsen
Daarnaast voelen de zogenoemde kennisintensieve dienstverlening zich op steeds meer locaties thuis. Deze sector wordt gevormd door bedrijven die met kennis als belangrijkste 'product' op allerlei vlakken problemen signaleren en daarvoor slimme oplossingen en alternatieven zoeken. Het Rotterdamse centrum en de omliggende wijken bewijzen zich als goede vestigingsplaatsen. Ook omliggende buurten zoals Cool en Delfshaven bieden veel kansen.

Ondernemende samenwerking
Het aantal zzp’ers groeit in Rotterdam tussen 2011 en 2016 harder dan in de rest van Nederland. Nauwere samenwerking -ook wel 'cross-overs' genoemd- tussen startende bedrijven, zpp’ers, kennisintensieve dienstverleners, initiatieven in de nieuwe maakindustrie, grotere bedrijven en multinationals, zal een bruisend innovatief klimaat op allerlei fronten verder aanjagen. De inmiddels gevestigde broedplaatsen en -netwerken, denk aan RDM, Venture Cafť en M4Havens kunnen de nieuwe kleine industriŽle bedrijfsvestigingen en nieuwe vormen van dienstverlening nog verder brengen.

Economische Verkenning Rotterdam
Dit en meer blijkt uit de Economische Verkenning Rotterdam 2017; ‘Next Economy, Next City: Stad in verandering’. Jaarlijks presenteert de gemeente Rotterdam binnen de Economische Verkenning (EVR) de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen van de Rotterdamse economie en de regio. Binnen de EVR worden deze cijfers en ontwikkelingen ook voorzien van verdieping, inzichten en achtergronden.


 

Aanvullende informatie

De complete Economische Verkenning Rotterdam 2017
Het nieuwe EVR magazine

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken