uittreksel basisregistratie personen (brp)

Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) - voorheen GBA - is een verklaring waaruit uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats blijken.


Er zijn verschillende soorten uittreksels BRP:

De bovenstaande, meest voorkomende uittreksels kunt u online aanvragen. Vraag aan de instantie aan wie u het uittreksel moet overleggen, wat erop moet staan. Voor overige uittreksels is een digitale aanvraag niet mogelijk.
Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat u een ander soort uittreksel dan bovenstaande nodig heeft, bijvoorbeeld een uittreksel voor particuliere huiseigenaren. Neem in deze gevallen contact op.

Post
Vermeld in uw brief uw persoonsgegevens met adres en welke gegevens er op het uittreksel BRP moeten staan vermeld. Onderteken uw brief, sluit hierbij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs en stuur de brief naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Als het door u gewenste uittreksel kan worden verstrekt, dan wordt uw brief als een aanvraag gezien.
U ontvangt het uittreksel thuis, samen met de rekening.

Langskomen
U kunt ook navraag doen in een stadswinkel, hiervoor moet u een afspraak maken.

Kosten

 

Via internet

€ 6,00

Via post

€ 9,10 + portokosten

Aan de balie

€ 12,00

Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina toelichting leges.

meer informatie
voor wie

 • Iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven
 • Ouders/voogden voor minderjarigen tot 16 jaar
 • Een curator voor de onder curatele gestelde
 • Een advocaat of notaris voor een cliënt ter overlegging aan de rechtbank
 • U kunt ook iemand machtigen om een uittreksel aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.
 • Een speciaal uittreksel voor particuliere huiseigenaren met vermelding van hoeveel personen er staan ingeschreven op het betreffende adres. Hierop staan niet de namen van die personen. Op grond van de Wet BRP mag er namelijk geen informatie over inwoners aan derden worden gegeven, bijvoorbeeld een woningeigenaar. Staan er meer personen ingeschreven dan volgens uw eigen administratie, dan kunt u een adresonderzoek instellen.

procedures

Let bij de aanvraag van een uittreksel BRP op de volgende punten:

 • Een uittreksel BRP wordt ook wel genoemd: een uittreksel GBA, - bevolkingsregister of - persoonsregister.
 • Een uittreksel BRP is niet hetzelfde als een akte van de Burgerlijke Stand.
 • De geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor men het nodig heeft. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.
doorlooptijd
Burgers:
Digitaal: 3-5 werkdagen
Post: 4 weken
Advocaat:
Digitaal: 3 weken
Post: 6 weken

Heeft u na deze termijn nog niets ontvangen? Neem dan contact op.

veelgestelde vragen
Mijn persoonsgegevens zijn onjuist, wat moet ik doen?

Meer informatie vindt u op de pagina persoonsgegevens onjuist.

Hoe vraag ik een bewijs van uitschrijving naar het buitenland aan?

U kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij één van de loketten Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Iedereen die eerder in Nederland stond ingeschreven, kan dit bij alle loketten RNI in Nederland doen.
U kunt ook iemand machtigen om een bewijs aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van een stadswinkel.

Kosten 2016
Via post: € 9,00 + portokosten
Aan de balie: € 12,00
Bij vertrek naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius is het bewijs van uitschrijving gratis.

Post
Hiervoor moet u betalen. De doorlooptijd is vier weken. Stuur uw aanvraag met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Publiekszaken Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het bewijs thuis opgestuurd, samen met de rekening.

Langskomen
U kunt het bewijs na betaling ook in de stadswinkel Centrum aan het loket RNI meekrijgen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Wat is het verschil tussen een uittreksel BRP en uittreksel burgerlijke stand?

Uittreksel BRP
Een uittreksel BRP is een bewijs dat u in deze gemeente staat ingeschreven. U vraagt dit dus aan in de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand
Wanneer u een akte uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Ik ben op zoek naar uit het oog verloren familie/vrienden bijvoorbeeld voor een reünie.

U kunt schriftelijk een verzoek indienen. Vermeld in uw brief:

 • uw persoonsgegevens met vermelding van adres
 • de reden van verkrijging van het document

Onderteken uw brief en sluit hierbij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.

Let op: u betaalt kosten voor onderzoek, ongeacht  of betrokkene toestemming geeft.
De leges zijn € 9,- + portokosten. U ontvangt de rekening per post.

De brief stuurt u naar:
Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking uit de BRP
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Als de door u gezochte persoon wel toestemming geeft, dan ontvangt u het gevonden adres.
Als de door u gezochte persoon geen toestemming geeft, dan wordt u ook hierover geïnformeerd.

Is er vrijstelling van kosten voor advocaten?

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.

Waarom staat mijn vreemde nationaliteit niet op het uittreksel BRP?

In de BRP wordt vanaf 6 januari 2014 bij nieuwe inschrijvingen naast de Nederlandse nationaliteit géén andere nationaliteit opgenomen.

Dit wil niet zeggen dat u deze nationaliteit niet heeft, maar enkel dat de gemeente Rotterdam het niet registreert. Om deze reden komt dit ook niet op het door u opgevraagde uittreksel te staan.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken