europese subsidie voor agniesebuurt

03 maart 2017 | gemeente rotterdam | nieuwsbericht

De Agniesebuurt heeft via SPONGE2020 Europese subsidie gekregen voor vernieuwende wateradaptieve maatregelen.

Sponge 2020 logo

Sponge2020 logo

SPONGE2020 is een internationaal samenwerkingsverband tussen de Nederlandse, Britse en Vlaamse overheid waarbij wordt samengewerkt om de gevolgen van het veranderende klimaat in (vooral) dicht bewoonde gebieden beter op te vangen. De naam SPONGE, spons, is een vertaling van deze opgave: hoe kunnen wij in steden de waterbergende mogelijkheden beter maken zodat de stad een sponswerking krijgt?

Europese samenwerking
SPONGE2020 ontvangt Europese subsidie vanuit het programma Interreg-2 Seas Mers ZeeŽn. Dit Europese programma streeft naar meer internationale samenwerking voor doelen die een internationale aanpak vergen, zoals de gevolgen van klimaatverandering. Een aandachtspunt binnen het SPONGE2020 project is bewustwording voor de problematiek en een samenwerking van alle betrokkenen zoals bewoners, woningbouwcorporaties, architecten, belangenverenigingen enzovoorts. Dit omdat co-creatie van mogelijke oplossingen bijdraagt aan het waterbewustzijn en een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het oplossen van vraagstukken.

Wie werken samen in SPONGE2020?
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is leidend en verantwoordelijk voor de coŲrdinatie tussen de partners. De andere partners in Nederland zijn: de gemeente Rotterdam, gemeente Leiden, gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

In Vlaanderen is de gemeente Vlaanderen partner en in het Verenigd Koninkrijk zijn de partners Somerset County Council, Westcountry Rivers Trust, Essex County Council en Southend-on-Sea Borough Council.

De Agniesebuurt 100% hemelwaterproof
Binnen het project SPONGE2020 werken het Hoogheemraadschap en de gemeente Rotterdam nauw samen aan klimaatbestendige maatregelen in de Agniesebuurt in het Oude Noorden. De komende jaren wordt de hele Agniesebuurt klimaatbestendig gemaakt. Het doel en de ambitie is om al het hemelwater in de wijk op te vangen, te bergen en/of te infiltreren: een 100% hemelwaterproof wijk.

De riolering wordt grotendeels vervangen en we koppelen de hemelwaterafvoer af op infiltratievoorzieningen onder de straten en pleinen. Met de subsidie van Interreg2seas wordt gewerkt aan het stimuleren van bijvoorbeeld huurders, eigenaren, corporaties, architecten en belangenverenigingen om samen na te denken over het klimaatadaptief maken van de wijk ťn om maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken