burgemeester aboutaleb

 

Burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb. Foto: Jan van der Ploeg

Functie en bevoegdheden
Ahmed Aboutaleb is op 5 januari 2009 benoemd als burgemeester van Rotterdam. Op 5 januari 2015 is zijn tweede termijn van zes jaar ingegaan. De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente (college van B en W).

Voorzitter van het College
Hij is de voorzitter van het college en kan zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen in het college bespreken. Het college als geheel en alle leden afzonderlijk zijn voor het gevoerde beleid en hun handelen verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Voorzitter van de Raad
De burgemeester is naast voorzitter van het college ook voorzitter van de gemeenteraad. Hij kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen en is verantwoordelijk voor de orde tijdens de vergadering. Hij maakt zelf geen deel uit van de gemeenteraad.

Bevoegdheden
Burgemeester Aboutaleb heeft een aantal wettelijke bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Daarnaast heeft hij internationale betrekkingen, bestuur, citymarketing en communicatie in zijn portefeuille.


Foto's


Toespraken


Columns Metro

Rotterdam

curriculum vitae

English version

Ahmed Aboutaleb (Beni Sidel, Marokko, 1961) is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam.

Eerder was hij namens de PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV (2007-2008) en wethouder in Amsterdam (2004-2007). Op zijn vijftiende kwam Aboutaleb in het kader van gezinshereniging naar Nederland. Het gezin woonde in Den Haag, waar hij achtereenvolgens de lts, mts en hts doorliep. Hij studeerde in 1987 af in de telecommunicatie. Ahmed Aboutaleb is een groot liefhebber van poëzie.

1985 - 2007
Halverwege de jaren 80 begint zijn journalistieke carrière. Hij was discussieleider bij RVU televisie, programmamaker bij Radio Stad Amsterdam, Radio Noord-Holland en verslaggever bij Veronica Radio, NOS Radio en RTL nieuws. In 1991 maakte hij de overstap naar de overheid. Hij werkte onder andere bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Sociaal-Economische Raad (SER) en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 1998 werd hij bestuurder van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling en in 2002 directeur van de sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling (MEC) van de gemeente Amsterdam.

Rotterdam
Burgemeester Aboutaleb is een groot pleitbezorger van de waarden die in de Nederlandse Grondwet verankerd zijn: de vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en het antidiscriminatiebeginsel. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit beschouwt hij als een opdracht om die waarden te respecteren, uit te dragen en mee te bouwen aan de wij-samenleving. Hoe meer mensen daar deel van uitmaken, hoe sterker en veerkrachtiger die samenleving is, in voor- en tegenspoed. Hij gaat regelmatig de stad in om met bewoners te spreken over wat er speelt in hun wijk.

In 2015 verschenen twee publicaties van zijn hand: de HJ Schoo-lezing (uitgave van weekblad Elsevier) met als titel 'De roep van de stad' over de leidende rol die steden en stedelijke regio’s kunnen spelen op nationaal en internationaal niveau en Droom & Daad, dat werd uitgegeven in het kader van de Week van de Geschiedenis door Stichting CPNB. Hierin beschrijft hij aan de hand van een Rotterdams oorlogsverhaal wat er nodig is voor een stabiele, vreedzame samenleving.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken